Een DAV gaat uit van de individuele vervoersvraag van personen met een handicap en minder mobiele personen.

 

Een Dienst Aangepast Vervoer (DAV) gaat uit van de individuele vervoersvraag van gehandicapten en minder mobiele personen. Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks telefonisch, schriftelijk of via mail gedaan worden bij de permanentie van de dienst. 

Eerst wordt er gekeken op welke manier de vervoersvraag het best wordt opgelost: via het openbaar vervoer, een MMC, de mutualiteiten,… Indien er geen alternatief is, komt de aanvraag in aanmerking voor aangepast vervoer. Op basis van de weerhouden aanvragen worden rittenschema’s opgesteld. Het vervoer verloopt dus niet via vaste trajecten en uren zoals het openbaar vervoer, maar steeds op aanvraag van de individuele gebruiker, en van deur tot deur.

 
 
bejaarden op stap.jpg
 

Prijzen

Het tarief bedraagt maximaal*

voor een gebruiker met rolstoel

 • van 0 euro tot 2 euro als instapgeld;

 • van 0 euro tot 1 euro per gereden kilometer t.e.m. 25 kilometer;

 • van 0 euro tot 1,75 euro per gereden kilometer vanaf 26 kilometer en t.e.m. 50 kilometer

 • Vanaf 51 kilometer kan de vervoerder het tarief per gereden kilometer vrij bepalen.

voor een gebruiker zonder rolstoel

 • van 0 euro tot 2 euro als instapgeld;

 • van 0.60 euro tot 1,50 euro per gereden kilometer t.e.m. 25 kilometer;

 • van 0,90 euro tot 1,75 euro per gereden kilometer vanaf 26 kilometer en t.e.m. 50 kilometer

 • Vanaf 51 kilometer kan de vervoerder het tarief per gereden kilometer vrij bepalen.

ter info

 • Leeggereden kilometers worden niet aangerekend. Voor één assistent of begeleider van de klant is het vervoer gratis.

 • Wachttijden worden niet aangerekend. De vervoerdienst is vrij om in de tussentijden andere vervoersvragen te behandelen of in wacht ter plaatse te blijven.

 • Het vervoer is in principe alle week- en weekdagen van 6u30 tot 24u beschikbaar met mogelijkheid tot individuele afwijkingen in de nacht wanneer er geen alternatieven zijn.

 
rolstoel in busje.jpg
 

Samenwerking vervoersdiensten en regio’s

De vervoerdiensten leveren vervoer over het gehele land. Iedere dienst rijdt voor inwoners van de door haar bediende regio. Er kunnen wel overstappen zijn naar openbare toegankelijke vervoermiddelen of andere vervoerdiensten.

De samenwerking tussen diensten maakt deze “gecombineerde ritten” mogelijk: men kan met een aangepast voertuig naar het toegankelijke station of halte van de woonplaats gaan en bij aankomst in het station of halte van bestemming zorgt een plaatselijke dienst voor de transfer naar de eindbestemming.

Er wordt assistentie geleverd door de chauffeurs in zoverre deze aansluit op de vervoersactiviteit maar geen deel uitmaakt van de doelactiviteit van de klant.

De meerwaarden van het aangepast vervoer zijn dus z’n soepele inzetbaarheid, de mogelijkheid om van deur tot deur vervoerd te worden en de bijkomende assistentie die aansluit op de vervoersvraag, zoals een jas aan of uit doen, deur openen of sluiten, de deurbel of de lift bedienen,…