Aangepast vervoer in Vlaanderen voor iedereen die niet zelfstandig het openbaar vervoer kan gebruiken.

 
mobiliteit.jpg
 

Wat doen wij?

VZW Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer (ODAV) verenigt 14 diensten die aangepast vervoer aan een sociaal tarief aanbieden in de Vlaamse Gemeenschap. De vereniging heeft tot doel te fungeren als overlegorgaan tussen deze diensten en wil instaan voor informatie-uitwisseling, praktische samenwerking en het beter op mekaar afstemmen van de werking van de aangesloten diensten. Daarnaast wil de vereniging een drukkingsgroep zijn om het beleid ervan te overtuigen voldoende middelen te voorzien voor de uitbouw van een volwaardig netwerk van Aangepast Vervoer in de Vlaamse Gemeenschap.

 

Recht op mobiliteit

Zich vlot verplaatsen is voor de overgrote meerderheid van de burgers een dagelijkse vanzelfsprekendheid. Zij beweegt zich op eigen kracht, gebruikt de wagen of neemt een taxi, bus of trein.

Dit geldt niet voor personen die door een beperkte mobiliteit geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Hun bewegingsbeperktheid verhindert hen om gebruik te maken van de bovenstaande verplaatsingsmiddelen. Al te dikwijls leidt dit tot verlies van kansen op het vlak van wonen, opleiding, ontspanning en tewerkstelling. Mobiliteit blijkt een basisvoorwaarde te zijn voor de toegankelijkheid van het maatschappelijk aanbod. Een oplossing voor dit mobiliteitsprobleem kan dus niet achterwege blijven.

 
vrolijke man op bezoek.jpg
 

Het begin

Voor personen met een handicap is mobiliteit spijtig genoeg nog steeds  een probleem. Om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, zich te integreren, zelfstandig zijn leven uit te bouwen,… is het cruciaal dat deze problematiek opgelost wordt.

Het toegankelijk en bruikbaar maken van het openbaar vervoer is een eerste en belangrijke stap hierin, maar is op zich onvoldoende. Er is daarnaast is er een aanbod nodig van vervoer dat specifiek aangepast is aan de noden van personen met een handicap. Om hieraan tegemoet te komen, groeiden er vanuit verschillende hoeken initiatieven die aangepast vervoer aan democratische prijzen aanboden. 14 onder hen verenigden zich in ODAV (Overleg van Diensten voor Aangepast Vervoer).