Werking

 

Een Dienst Aangepast Vervoer (DAV) gaat uit van de individuele vervoersvraag van gehandicapten en mindermobiele personen.

Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks telefonisch, schriftelijk of via mail gedaan worden bij de permanentie van de dienst. Daar gaat men in eerste instantie na op welke manier de vervoersvraag het best wordt opgelost: via het openbaar vervoer, een MMC, de mutualiteiten,…Indien mogelijk verwijst men de aanvrager door. Indien er geen alternatief is, komt de aanvraag in aanmerking voor aangepast vervoer. Op basis van de weerhouden aanvragen worden rittenschema’s opgesteld. Het vervoer verloopt dus niet via vaste trajecten en uren zoals het openbaar vervoer, maar steeds op aanvraag van de individuele gebruiker, en van deur tot deur.

 

Voor zover vervoersvragen samenvallen, in dezelfde richting gaan of op elkaar aansluiten kan vervoer van verschillende gebruikers gecombineerd worden. De basis van individuele verplaatsing en aanrekenen blijft behouden.

 

Het tarief bedraagt maximaal

 

voor een gebruiker met rolstoel :

a) minimaal 0 euro en maximaal 2 euro als instapgeld;

b) minimaal 0 euro en maximaal 1 euro per gereden kilometer tot en met 25 kilometer;

c) minimaal 0 euro en maximaal 1,75 euro per gereden kilometer vanaf 26 kilometer tot en met 50 kilometer;

 

2° voor een gebruiker zonder rolstoel :

a) minimaal 0 euro en maximaal 2 euro instapgeld;

b) minimaal 65 eurocent en maximaal 1,50 euro per gereden kilometer tot en met 25 kilometer;

c) minimaal 90 eurocent en maximaal 1,75 euro per gereden kilometer vanaf 26 kilometer tot en met 50 kilometer.

Vanaf 51 kilometer kan de vervoerder het tarief per gereden kilometer vrij bepalen.

 

Omdat dit het maximaal tarief is dat vastgelegd is door de Vlaamse Overheid. Wanneer daar in het kader van het basisbereikbaarheid een éénvormig tarief uitkomt zullen we dit dan terug moeten bekijken.

 

Leeggereden kilometers worden niet aangerekend. Voor één assistent of begeleider van de klant is het vervoer gratis.

 

Wachttijden worden niet aangerekend. De vervoerdienst is vrij om in de tussentijden andere vervoersvragen te behandelen of in wacht ter plaatse te blijven.

 

Het vervoer is in principe alle week- en weekdagen van 6u30 tot 24u beschikbaar met mogelijkheid tot individuele afwijkingen in de nacht wanneer er geen alternatieven zijn.

 

Iedere dienst rijdt voor alle mindermobiele inwoners van de door haar bediende regio (zie kaartje).

De vervoerdiensten leveren in principe vervoer over het gehele land. Er kunnen wel overstappen zijn naar openbare toegankelijke vervoermiddelen of zo nodig naar andere vervoerdiensten.

De samenwerking tussen diensten maakt deze “gecombineerde ritten” mogelijk: men kan met een aangepast voertuig naar het toegankelijke station of halte van de woonplaats gaan en bij aankomst in het station of halte van bestemming zorgt een plaatselijke dienst voor de transfert naar de eindbestemming.

 

Er wordt assistentie geleverd door de chauffeurs in zoverre deze aansluit op de vervoersactiviteit maar geen deel uitmaakt van de doelactiviteit van de klant.

 

De meerwaarden van het aangepast vervoer zijn dus z’n soepele inzetbaarheid, de mogelijkheid om van deur tot deur vervoerd te worden en de bijkomende assistentie die aansluit op de vervoersvraag, zoals een jas aan of uit doen, deur openen of sluiten, de deurbel of de lift bedienen,…

Zonder deze meerwaarden zijn nogal wat personen met een handicap niet mobiel, en meestal hebben zij geen enkel alternatief. Het is ook omwille van deze meerwaarden dat de diensten aangepast vervoer op permanente basis de vervoersvraag zullen moeten opvangen van personen met een ernstige handicap, supplementair aan het reguliere aanbod.